U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Laatste nieuws

Wat gebeurt er allemaal binnen ons kantoor, de vastgoedmarkt en in het algemeen? Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Arthur Rodenburg in Miljoenenhuizen - VTM

Donderdag 18 mei was de eerste aflevering van Miljoenenhuizen. Arthur Rodenburg is in het VTM programma te volgen op donderdagavond of via VTM Go.

Arthur vertelt:
"De opnames van Miljoenenhuizen was een heel leuke ervaring. Zowel de betrokken eigenaars alsook de (kandidaat) kopers vonden snel hun draai en alles verliep heel natuurlijk. Dit alles natuurlijk ook door het leuke team van de productiemaatschappij. 
Met het tv-programma "Miljoenenhuizen" krijgt men een inkijk in ons dagelijks werk én meteen de gelegenheid om binnen te kijken bij deze prachtige eigendommen.
Of we alles te zien krijgen? Nee, dat zeker niet.... Voor veel van onze relaties is discretie enorm belangrijk dus ziet men maar een deel van ons cliënteel en niet ons volledige aanbod.
Ook ziet men maar weinig van wat er achter de schermen allemaal dient te gebeuren qua administratie; dit is natuurlijk minder spannend om te zien maar wel degelijk een heel belangrijk onderdeel van ons beroep."


 

Het asbestattest in een notendop

Wanneer verplicht?
- Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik)
- Verplicht voor panden met bouwjaar 2000 of ouder.
- Niet alleen voor residentieel vastgoed! Ook verplicht voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen,...
- Op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder over een geldig asbestattest beschikken.

Hoe lang geldig?
- Standaard 10 jaar geldig
- Geldigheidsduur in te korten tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico.
- Verstrijkt de geldigheidsduur, dan vervalt (de geldigheid van) het attest automatisch.

Appartementsgebouw:
- Twee asbestattesten voorleggen: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel.
- Voor de gemeenschappelijke delen zijn asbestattest en informatieplicht pas verplicht vanaf 1/1/2025.

Niet in publiciteit:
- Geen melding informatieplicht op immozoekertjes of verkoopbord
- Enkel geldig attest aan de kandidaat-koper meedelen bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst.

Niet vereist bij verhuur:
Voor het verhuren van een onroerende goed is geen asbestattest vereist.

Concreet moet de verkoper bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst aan de kandidaat-koper de inhoud meedelen van een geldig asbestattest. De onderhandse verkoopovereenkomst moet daartoe het volgende vermelden: de datum van het attest, de samenvattende conclusie, de unieke code van het attest en een clausule die stelt dat de inhoud van dit (geldige) attest voorafgaandelijk is medegedeeld aan de koper, of, indien men hierin in gebreke is gebleven, dat dit niet is gebeurd.

Bron: CIB Vlaanderen

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500(!) bouwmaterialen is verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar. Hoe asbest herkennen en correct verwijderen en afvoeren? Klik hier voor de link: Ovam - omgaan met asbest.

Nieuwigheden voor 2022

Energieprestatiecertificaten
Tot 1 januari 2022 konden zowel de oude als de nieuwe EPC’s gebruikt worden. Maar sinds nieuwjaar is dat niet langer het geval. Resultaat? Wie een EPC in de oude versie heeft, zal een nieuw EPC moeten laten opmaken, zelfs al is het oud EPC nog geldig (EPC’s blijven tien jaar geldig). Deze verplichting geldt enkel als je van plan bent om je woning te verkopen. Wie zijn woning wil verhuren, mag wel nog gebruik maken van de EPC in zijn oude vorm.
Ook bij een informele verkoop zal er vanaf 1/4/2022 een EPC moeten zijn.
 
Verplichte schatting
Wie vanaf 2022 een woonlening wil afsluiten, moet de waarde van zijn nieuwe woning laten schatten. Dat is het gevolg van een nieuwe richtlijn van de Europese bankenwaakhond EBA.
 
Gebruik van stookolietanks aan banden gelegd
Het gebruik van stookolieketels wordt vanaf 1 januari 2022 strenger gereglementeerd. Zowel in residentiële als niet-residentiële gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met betrekking tot nieuwbouw of de ingrijpende energetische renovatie wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2022, zal het verboden zijn om nog een stookolieketel te plaatsen of te vervangen. Ook in bestaande gebouwen zal het vanaf die datum niet meer mogelijk zijn om een stookolieketel door een andere te vervangen, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Met het vervangen van een stookolieketel wordt alleen het vervangen van de volledige installatie bedoeld en niet van bepaalde onderdelen.
 
Asbestattest
De Vlaamse regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen weg zien. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.
UPDATE: Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop voor panden met bouwjaar 2000 of ouder. Meer informatie via ons kantoor!
 
Informatieplicht overstromingsgevoeligheid wordt herzien
In de loop van 2022 verwachten we de goedkeuring van een belangrijk uitvoeringsbesluit, dat de regels voor de informatieplicht voor overstromingsgevoeligheid herziet. ‘Mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ zal daarbij geschrapt worden. Daarnaast voorziet de nieuwe regeling de mogelijkheid om bij ligging in overstromingsgevoelig gebied met een attest op gebouwniveau aan te tonen dat er maatregelen zijn genomen om het overstromingsrisico te reduceren. Met dit attest kan er dus afgeweken worden van de gebiedsinkleuring omwille van de eigenschappen van het pand zelf. De inwerkingtreding is voorzien voor het najaar van 2022 of op 1 januari 2023.

(Bron: CIB)

Susanne vertelt...

"Jarenlang ben ik werkzaam geweest als nieuwbouwmakelaar, vandaar dat het voor mij extra leuk is om het nieuwbouwproject De Doelen te mogen verkopen. Het leuke aan nieuwbouw is dat men de woning volledig naar eigen wens en smaak kan afwerken. Sommige mensen vinden het lastig om de ruimte of mogelijkheden te kunnen inschatten. Bij project De Doelen is het steeds mogelijk om, samen met ons, een afspraak in te plannen bij de aannemer waarbij persoonlijke wensen of onduidelijkheden kunnen worden besproken en gezamelijk kan worden gezocht naar de ideale indeling of afwerking."

Klik hier voor meer informatie inzake Project De Doelen in Zoersel.

Susanne

Wij zetten ons in voor u & uw eigendom

Elke vastgoedmakelaar is verplicht diverse opleidingen per jaar te volgen. Arthur en Susanne volgen elk jaar juridische, technische en commerciële vormingen. Zodoende kunnen wij jullie steeds bijstaan bij eventuele problemen of vragen. Ook Karen volgt regelmatig commerciële en marketing gerelateerde webinars.
Heeft u toch een vraag welke buiten onze kennis valt dan kunnen wij steeds beroep doen op CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen) en BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Zij hebben teams met experten klaar staan om ondersteuning te bieden op alle niveau’s.
 

Woningpas

In 2018 werd de woningpas gelanceerd. In dit gratis digitaal paspoort vindt u als eigenaar in één oogopslag alle beschikbare info van uw woning terug. Om de woningpas van je woning te raadplegen meld je je aan met je eID, federaal token of met de itsme-app op Woningpas Vlaanderen: https://woningpas.vlaanderen.be/

Leuk om te weten: de woningpas werd onlangs uitgebreid met een overzicht van alle uitgevoerde energetische renovatiewerken (isolatie, installatie), waarvoor de netbeheerder sinds 2012 een premie toekende. Daar bovenop kan u als eigenaar ook zelf renovatiewerken, al dan niet met bewijsstukken, toevoegen in één overzichtelijke tijdslijn.
In de loop van dit jaar zullen er nog nieuwe features bijkomen. Ontdek het zelf via de website!

Update: Sinds 25 juni 2021 is een digitale kluis beschikbaar waar eigenaars zelf documenten over hun woning kunnen opladen en bewaren. Geen zoektocht meer naar verloren gewaande en verstofte documenten! Enkel de eigenaar van de woning kan deze documenten zien, tenzij hij  beslist om zijn woningpas te delen met anderen, zoals bv. de makelaar, notaris, huurder, een geïnteresseerde koper, een deskundige ….

Terug naar boven
Sluit menu Rodenburgh Immobiliën